Over mij

Uit ervaring weet ik dat mantelzorg mooi maar ook zwaar kan zijn. Mooi omdat je iets voor een ander kunt betekenen. Zwaar omdat de zorg je helemaal kan opslokken. Daarom zet ik me graag in om het leven van mantelzorgers lichter te maken.

Mijn eigen ervaringen met mantelzorg èn mijn drive om iets voor een ander te betekenen waren de aanleiding om mantelzorgmakelaar te worden. Dit beroep sluit mooi aan bij de kwaliteiten die ik bezit: ik ben goed georganiseerd, analytisch en oplossingsgericht.

In mijn jeugd ben ik opgeleid als biologe. Want behalve voor mensen heb ik ook een passie voor de natuur. Onderzoeken, analyseren en conclusies trekken, dat zijn drie vaardigheden die ik toen heb geleerd.

Daarnaast heb ik gewerkt in de ontwikkelingssamenwerking. Hier stond vooral het contact met mensen uit andere culturen centraal. Respectvol met elkaar omgaan, zonder vooroordelen, dat is wat ik uit deze periode in mijn leven heb meegenomen.Mantelzorgmakelaar

In 2019 heb ik de post-hbo opleiding Mantelzorgmakelaar gevolgd. Daar ben ik opgeleid in de wet- en regelgeving rondom de zorg: Wmo, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en Participatiewet. En heb ik geleerd om iedere mantelzorgsituatie stap voor stap te analyseren op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en financiën.

Mantelimar is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars. Ook sta ik ingeschreven bij Registerplein. Die instantie toetst of professionals bijblijven op hun vakgebied. Voor u een extra waarborg dat mijn kennis en vaardigheden up-to-date zijn.

Missie en visie

Ik wil bereiken dat Mantelimar in Lelystad en Dronten een bekend begrip wordt. Zodat alle mantelzorgers in deze gemeenten weten waar ze terecht kunnen voor hulp bij uitzoek- en regelwerk rondom de zorg voor hun naaste. Want ik vind dat iedere overbelaste mantelzorger de ondersteuning van een mantelzorgmakelaar verdient.

Voor de lange termijn zie ik een maatschappij voor me waarin mantelzorg de gewoonste zaak van de wereld is. Met regelgeving en financiële tegemoetkomingen die mantelzorgers ontlasten. Zodat mantelzorgers zich kunnen concentreren op hun zorgtaken zonder dat hun eigen leven in de knel komt.

Samenwerking

Als mantelzorgmakelaar in Lelystad en Dronten kan ik bouwen op een uitgebreid lokaal netwerk. Ik werk nauw samen met beide gemeenten en met lokale zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. Mantelimar heeft ook het Convenant Informele Zorg Lelystad ondertekend. De aangesloten organisaties delen hun kennis en inzet om te komen tot een optimale ondersteuning van mantelzorgers in Lelystad.