Loading

Campagne ‘Deel je zorg’ gestart op 28 mei

Mensen die zorgen voor een naaste herkennen zichzelf vaak niet als ‘Mantelzorger’. Ze zorgen gewoon voor hun familielid, buur of vriend. Daarom gaan ze ook niet op zoek naar de hulp en ondersteuning die landelijk en lokaal wordt geboden aan mantelzorgers. En als ze wel de stap zetten om hulp te zoeken, dan blijkt het vaak moeilijk om de juiste ondersteuning te vinden. Daarom heeft het ministerie van VWS samen met een aantal partners de campagne ‘Deel je zorg’ opgezet.

Aftrap

De campagne ‘Deel je zorg’ van VWS wordt ondersteund door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), MantelzorgNL en de landelijke Alliantie jonge mantelzorg. Het doel van de campagne is om mantelzorgers de weg te wijzen naar MantelzorgNL en het lokale aanbod van mantelzorgondersteuning. Op 28 mei is de campagne afgetrapt met een online live uitzending van vier jonge mantelzorgers. Onder leiding van Eric Corton gingen zij in gesprek met minister Hugo de Jonge van volksgezondheid over hoe het is om te zorgen voor je ouder, broer of zus. Je kunt het gesprek hier terugkijken.

Jonge mantelzorgers

De campagne gaat een paar maanden duren en bestaat uit drie fasen. De eerste fase staat in het teken van de jonge mantelzorger. De DJ Frank van der Lende en de vlogger Brahim Lakhal zijn de ‘influenceren van de campagne. Zij roepen jonge mantelzorgers op: “Deel je zorg” en ga in gesprek met vrienden, bel de mantelzorglijn van MantelzorgNL, of zoek contact met het mantelzorgsteunpunt in je gemeente.

Voor scholen en onderwijsinstellingen heeft MantelzorgNL twee toolkits ontwikkeld . Die toolkits helpen docenten om mantelzorgers te herkennen en ze goed te ondersteunen.

Vervolg

In september/oktober richt de campagne zich op de werkende en oudere mantelzorgers. In die periode zullen de gemeenten en lokale welzijnsorganisaties laten zien welke ondersteuning zij aan mantelzorgers kunnen bieden. De campagne wordt op 10 november afgesloten met de landelijke Dag van de mantelzorg.