Loading

Alzheimer Nederland: nood onder mantelzorgers hoog

Een recente peiling van Alzheimer Nederland onder ruim 1000 mantelzorgers van mensen met dementie wijst uit dat veel van hen dreigen om te vallen als ze niet snel meer hulp krijgen. Hun situatie is nog verslechterd t.o.v. de vorige peiling in april. Maar liefst 80% voelt zich zwaarder belast dan vóór de coronacrisis. En 64% geeft aan dat hij of zij onvoldoende ondersteuning krijgt.

Situatie verslechterd t.o.v. april

Alzheimer Nederland heeft een vergelijkbare peiling gedaan in april. T.o.v. die eerste peiling lijkt de situatie eerder verslechterd dan verbeterd. Mantelzorgers voelen zich vaker in de steek gelaten. Dat geldt voor 33% van de mantelzorgers die thuis voor een naaste met dementie zorgen (in april 23%) en voor 39% van de mantelzorgers van wie de naaste in een zorginstelling verblijft (in april 27%).

Behoefte aan ondersteuning groot

Van de mantelzorgers met de zorg voor een naaste met dementie thuis heeft 64% behoefte aan meer ondersteuning. Vooral het weer open gaan van de dagopvang zou soelaas kunnen bieden. Maar hoewel de dagbesteding langzaam weer op gang komt, geeft meer dan de helft aan dat hun naaste nog steeds geen dagopvang is aangeboden. Mede daardoor voelt 80% van de mantelzorgers met een naaste thuis zich meer belast dan vóór de coronacrisis.

Meer contact nodig met naaste in zorginstelling

Ook de mantelzorgers met een naaste in een zorginstelling geven aan meer ondersteuning nodig te hebben. Zij ervaren ook dat de extra steun van familie, vrienden en kennissen minder is dan in april. Een ander zorgpunt is de bezoekregeling. Een kwart van de mantelzorgers kan nog niet op bezoek bij hun naaste. Driekwart van de mantelzorgers is al wel op bezoek geweest bij hun naaste. De meerderheid van hen gaf aan behoefte te hebben aan een verruiming van de bezoekmogelijkheden (noot MM: per 15 juni wordt de bezoekregeling versoepeld; een bewoner van een zorginstelling mag dan meerdere bezoekers ontvangen).