Loading

De gemeentepolis

Op 23 juli 2020 publiceerde Ieder(In), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, haar jaarlijkse update over de gemeentelijke zorgverzekering. De cijfers zijn gebaseerd op onderzoek onder 272 gemeenten. Steeds meer mensen maken gebruik van de gemeentepolis. Ook de gemeente Lelystad biedt haar inwoners met een smalle beurs een gemeentepakket aan.

Onderzoek Ieder(in)

In de factsheet Gemeentelijke zorgverzekering van Ieder(in) is te lezen dat bijna 60% van de mensen met een grote zorgbehoefte en/of een laag inkomen een gemeentepolis heeft. De percentages verschillen per gemeente van minder dan 20% (slechts acht gemeenten) tot meer dan 70%. Er zijn negen zorgverzekeraars die gemeentepakketten leveren. Er is dus een ruime keuze voor de gemeenten om een verzekeraar te kiezen met polissen die bij hun wensen aansluiten. De gemeenten bieden hun inwoners altijd verschillende soorten polissen aan, vaak een beperkt, midden en/of uitgebreid pakket.

Om de zorgverzekering betaalbaar te maken nemen de gemeenten zelf een percentage van de premie voor hun rekening. Gemiddeld geven de gemeenten een bijdrage van ongeveer €365 per jaar. Hoe hoger de bijdrage van de gemeente in de poliskosten hoe meer mensen gebruik maken van een gemeentepolis. Om voor een gemeentepolis in aanmerking te komen geldt een inkomensgrens. Die varieert van een inkomen op bijstandsniveau tot een inkomen van 130% (of in zeldzame gevallen zelfs meer) van het bijstandsniveau.

Gemeentepolis Lelystad

De gemeente Lelystad biedt haar inwoners een collectieve zorgverzekering van VGZ aan. Voor zo’n gemeentepolis komen alle inwoners in aanmerking die tot 130% van de bijstandsnorm verdienen. De inwoners kunnen kiezen uit twee pakketten: VGZ Gemeentepakket Compact of Compleet. Op beide pakketten geeft VGZ een korting van € 3,60 per maand. Daarnaast betaalt de gemeente een bijdrage van € 20,45 respectievelijk € 25,00 per maand. De verzekering vergoedt ook een deel van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Een bijkomend voordeel van een gemeentepakket is dat VGZ iedereen die in aanmerking komt accepteert, ook als je chronisch ziek bent.

Vergoedingen voor mantelzorgers

De VGZ-gemeentepakketten bieden ook specifieke vergoedingen voor mantelzorgers.

  • (Mantelzorg)cursussen om te leren omgaan met een ziekte of aandoening: € 200 resp. € 400 per kalenderjaar
  • Vervangende mantelzorg: 10 resp.20 dagen per kalenderjaar
  • Mantelzorgmakelaar: € 250 resp. € 500 per kalenderjaar

Lelystedelingen met een VGZ-gemeentepakket krijgen dus (een deel van) de kosten van een mantelzorgmakelaar vergoed. Vraag wel altijd eerst een verwijzing aan bij de Zorgadviseur van VGZ.