Loading

Forse bezuinigingen binnen sociaal domein Lelystad

Het sociaal domein in Lelystad kampt met grote financiële tekorten. Bij het vaststellen van het beleid voor de komende vier jaar heeft de gemeente ervoor gekozen om fors te gaan bezuinigen. Vanuit de visie ‘Nieuw Lelystads Peil’ wordt 9 miljoen euro minder besteed aan het sociaal domein dan op dit moment. Op de Jeugdhulp wordt maar liefst 6 miljoen euro bezuinigd en op het Wmo maatwerk en het welzijnswerk 2,5 miljoen. Daarbij wordt mogelijk ook de mantelzorgondersteuning gekort. 

Wet maatschappelijke ondersteuning

Binnen de Wmo en het bredere welzijnswerk kiest Lelystad voor een krimp tot een efficiënte basisondersteuning. De gemeente versobert het maatwerk in de Wmo. Alleen inwoners voor wie maatschappelijke ondersteuning echt noodzakelijk is worden nog ondersteund. Met name bij Welzijn Lelystad zullen forse klappen vallen. Het college van B&W had voorgesteld te bezuinigen op mantelzorgondersteuning, leefstijlcoach en ondersteuning van ouders. Maar de gemeenteraad wil eerst onderzoeken wat individuele projecten van Welzijn hebben opgeleverd en dan pas keuzes maken.

Jeugdhulp

De gemeente zal 5,9 miljoen bezuinigen op de jeugdhulp, die nu een budget van 35 miljoen heeft. Vooral het JGT (Jeugd- en Gezinsteam) wordt hard getroffen met een korting van 3 miljoen euro op de huidige begroting van 5 miljoen. Het JGT stelt dat een budget van 2 miljoen euro onvoldoende ruimte biedt om de zorgvraag van het kind en het gezin goed te onderzoeken en vervolgens de juiste ondersteuning te bieden. Het JGT vreest dat het aantal kinderen dat per jaar geholpen kan worden zal dalen van 1300 naar 600.

Onrust

De geplande bezuinigingen leiden tot grote zorgen binnen de organisaties die werkzaam zijn in het sociaal domein. Ook bij de kwetsbare personen die nu ondersteuning ontvangen vanuit Wmo en Jeugdwet bestaat veel onrust over de gevolgen van het nieuwe beleid, dat in 2021 zal ingaan.