Loading

Jonge mantelzorgers nog onvoldoende in beeld

  • Gepubliceerd: 9 oktober 2020, bron: Vilans, foto: MantelzorgNL

Vilans: ‘Jonge mantelzorgers zijn nog onvoldoende in beeld terwijl ze juist in deze tijd extra ondersteuning nodig hebben. Driekwart ervaart nu een grotere emotionele belasting dan voor de coronacrisis.’

Afgelopen week (5 tot en met 10 oktober 2020) was het de Week van de Jonge Mantelzorger. Dit is een initiatief van het platform voor en door jonge (ex-) mantelzorgers VANZELFSPREKEND!? In juni van dit jaar vond er ook al een week voor de jonge mantelzorgers plaats. Maar omdat fysieke activiteiten vanwege de corona-situatie toen niet goed mogelijk waren is deze tweede week gepland.

Meer zorgen vanwege corona

In juni van dit jaar hield de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg een peiling onder mantelzorgers jonger dan 25 jaar. 86% van de jonge mantelzorgers maken zich zorgen om hun zieke moeder, broer of zus. Zes op de tien zouden zelf wel wat meer aandacht van hun ouders willen hebben. 67% helpt mee in het huishouden en 42% helpt met de verzorging van het zieke familielid. In de corona-tijd is 56% van de jonge mantelzorgers thuis meer gaan helpen. En 40% heeft nu een grotere taak bij de verzorging van de zieke.

Strategische Alliantie

Jonge mantelzorgers kunnen pas hulp krijgen als ze in beeld zijn bij school of professionals. Dat is nog niet het geval, vooral ook omdat de jongeren zichzelf niet zien als mantelzorger. Voor hen is het zorgen heel normaal. Hier ligt dus heel duidelijk een taak voor onderwijs, zorgorganisaties en professionals in zorg en welzijn. Veel te vaak hebben professionals alleen aandacht voor het zorgbehoevende familielid, maar niet voor de jonge mantelzorgers daaromheen. Om de jonge mantelzorgers sneller in beeld te krijgen is de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg opgericht. Aan deze alliantie nemen diverse kennisinstituten en landelijke stichtingen deel, maar daarnaast ook (voormalige) jonge mantelzorgers zelf. Op landelijk, regionaal en lokaal niveau creëert de Alliantie meer bewustwording voor deze groep. En samen met professionals en jonge mantelzorgers zelf wordt gekeken hoe jonge mantelzorgers de ondersteuning kunnen krijgen die ze verdienen.

Me-We-app en -training

Zo is er een Me-We-app ontwikkeld waardoor jonge mantelzorgers makkelijker lotgenoten kunnen vinden voor onderling begrip en steun. En er is nu ook een Me-We-training waarmee scholen en steunpunten mantelzorg aan de slag kunnen. In deze training voeren jongeren praktische opdrachten uit en delen ze ervaringen, waardoor ze beter in hun vel komen te zitten. In gemeenten waar trainingen zijn gehouden, worden ook netwerken gevormd van betrokken partijen zoals scholen, steunpunten mantelzorg, GGD Jeugdgezondheidsdienst en gemeenten. Zodat de jonge mantelzorgers niet alleen in beeld komen, maar ook in beeld blijven.