Loading

Laatste nieuws voor mantelzorgers

Voorzichtig positief nieuws voor mantelzorgers! De afgelopen week heeft het kabinet een aantal maatregelen aangekondigd waar mantelzorgers al lang op zaten te wachten. Die gaan over testen, beschermingsmiddelen, en bezoek aan bewoners van verpleeghuizen. 

Testen en beschermingsmiddelen

Vanaf 18 mei kunnen ook mantelzorgers zich op corona laten testen door de GGD. Het gaat dan om mantelzorgers van kwetsbare groepen die lijfelijk contact hebben met degene voor wie ze zorgen. En die 24 uur of langer corona-achtige klachten hebben. Ook komen mondkapjes en andere beschermingsmiddelen binnenkort beschikbaar voor mantelzorger. Het RIVM werkt momenteel de richtlijnen voor het testen van mantelzorgers en het verdelen van beschermingsmiddelen verder uit. De richtlijn en het aangepaste verdeelmodel worden komende week verwacht.

Bezoekregeling verpleeghuizen

Het kabinet werkt voorzichtig aan een versoepeling van de bezoekregeling van verpleeghuizen. Er komt een pilot van 25 geselecteerde verpleeghuizen, die vrij zijn van corona besmetting. De GGD wijst in iedere GGD-regio één verpleeghuis aan. In deze locaties mag elke bewoner onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker ontvangen. Er is een landelijke handreiking gemaakt, die de verpleeghuizen gebruiken om hun eigen bezoekregeling te maken. De pilot start op 11 mei. De resultaten worden nauwgezet gemonitord om te kijken of de pilot kan worden uitgebreid  naar meer/alle verpleeghuizen. Als de resultaten positief zijn, dan mogen vanaf 25 mei meer verpleeghuizen de bezoekregeling versoepelen. Natuurlijk onder strikte voorwaarden. Laten we hopen dat de ervaringen in de 25 pilot verpleeghuizen gunstig uitpakken. Zodat meer bewoners van verpleeghuizen eindelijk weer een dierbare op bezoek mogen hebben. Want dat dit nu niet kan, is toch wel heel schrijnend, zowel voor de bewoners als voor hun mantelzorgers.