Loading

Mantelzorg en verkiezingen

 • Gepubliceerd: 19 februari 2021, bron: MantelzorgNL , foto: MantelzorgNL

Half maart is het zover: dan worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. MantelzorgNL spitte de verkiezingsprogramma’s van de belangrijkste partijen door op het thema mantelzorg. Wat kunnen mantelzorgers van die partijen verwachten als het gaat om mantelzorgondersteuning?

Alle partijen

 • Mantelzorgondersteuning door gemeenten is belangrijk
 • Respijtzorg moet worden verbeterd
 • Er moeten snel tussenvormen komen tussen langer thuis wonen en het verpleeghuis (woon-zorg combinaties)
 • Er is meer aandacht nodig voor de combinatie werken en mantelzorg

CDA

 • Jonge mantelzorgers verdienen goede ondersteuning door de gemeente
 • Aanbod van respijtzorg moet groter en toegang eenvoudiger
 • Zorgcoöperaties en andere maatschappelijke wooninitiatieven moeten worden gefaciliteerd
 • Het (mantel)zorgverlof moet worden uitgebreid

ChristenUnie

 • Er moet een speciaal ‘Fonds voor de samenleving’ komen o.a. voor de ondersteuning van mantelzorgers
 • De eigen bijdrage in de Wmo moet weer inkomensafhankelijk worden
 • Belemmeringen voor woon-zorg combinaties moeten uit de weg geruimd worden en er moet een ouderenbouwfonds komen
 • Het (mantel)zorgverlof moet worden uitgebreid
 • Werkgevers moeten gemakkelijker flexibele werktijden/uren kunnen bieden aan mantelzorgers
 • De leeftijd voor de kostdelersnorm moet omhoog naar 27 jaar
 • Er moet een pilot komen voor mantelzorgsparen: wie uren mantelzorg biedt aan iemand buiten de familie, kan die later ‘terugkrijgen’ als hij zelf zorgbehoevend wordt.

D66

 • De eigen bijdrage in de Wmo moet weer inkomensafhankelijk worden
 • Er moeten meer woon-zorg combinaties komen en mantelzorgwoningen moeten vergunningsvrij blijven
 • Het (mantel)zorgverlof moet worden uitgebreid
 • Er moet een pilot komen waarin mantelzorgers automatisch inkomenssteun krijgen zonder verdere verantwoording

Forum voor Democratie

 • De huishoudelijke hulp moet worden uitgebreid
 • Er moeten generatiewoningen komen, zodat mensen makkelijker voor elkaar kkunnen zorgen

GroenLinks

 • De eigen bijdrage in de Wmo moet weer inkomensafhankelijk worden
 • Zorgcoöperaties en andere maatschappelijke wooninitiatieven moeten worden gefaciliteerd
 • De kostdelersnorm moet worden afgeschaft

PvdA

 • Jonge mantelzorgers verdienen goede ondersteuning door de gemeente
 • Respijtzorg moet beter, vooral ook voor mensen met een GGZ-achtergrond
 • De eigen bijdrage in de Wmo moet weer inkomensafhankelijk worden
 • Er moeten meer (pre-)mantelzorgwoningen komen en het moet eenvoudiger worden om die samen te kopen, ook als je geen partner van elkaar bent
 • Het (mantel)zorgverlof moet worden uitgebreid
 • De kostdelersnorm moet worden afgeschaft

Partij voor de Dieren

 • Woon-zorg combinaties moeten fiscaal aantrekkelijker worden
 • De kostdelersnorm moet worden afgeschaft

SGP

 • Gemeenten en Zorgkantoren moeten actiever respijtzorg aanbieden
 • De eigen bijdrage in de Wmo moet weer inkomensafhankelijk worden
 • Zorgcoöperaties en andere maatschappelijke wooninitiatieven moeten worden gefaciliteerd
 • Ouders van zorgintensieve kinderen moeten meer erkenning en waardering krijgen en een eerlijke financiële tegemoetkoming voor medische handelingen

SP

 • De eigen bijdrage voor de Wmo moet worden afgeschaft
 • Er moeten zorgbuurthuizen worden opgericht, waar ouderen met een beginnende zorgvraag en hun mantelzorgers kunnen wonen
 • De kostdelersnorm moet worden afgeschaft

VVD

 • Gemeenten en Zorgkantoren moeten actiever respijtzorg aanbieden
 • Het Wmo abonnementstarief moet blijven zoals het nu is
 • Het (mantel)zorgverlof moet worden uitgebreid

50Plus

 • Woon-zorg combinaties moeten fiscaal aantrekkelijker worden