Loading

Mantelzorg, of toch liever professionele ondersteuning?

  • Gepubliceerd: 27 september 2020, bron: CBS, foto: MantelzorgNL

Het CBS heeft onder mensen van 55 jaar en ouder gepeild van wie ze zorg willen krijgen als ze in de toekomst hulpbehoevend zouden worden. De meerderheid wilde ondersteuning van een mantelzorger bij hulp in het huishouden. Maar voor persoonlijke of medische verzorging ging de voorkeur uit naar een professionele zorgverlener.

Mantelzorger of professional?

In het onderzoek Belevingen 2019 heeft het CBS 3900 mensen van 55 jaar en ouder gevraagd naar hun wensen bij een mogelijke zorgbehoefte in de toekomst. De resultaten wezen uit dat iets meer dan de helft van de mensen een voorkeur heeft voor hulp van een bekende bij huishoudelijke taken. Maar voor persoonlijke en medische verzorging heeft maar 40 respectievelijk 37% liever een bekende dan een professional. Mensen die geen partner hebben, kozen vaker voor een professional. Acht op de tien mensen zonder partner zagen liever dat een professional ze helpt bij douchen en aankleden, of bij medische zaken.

Partner of kind

Van de 55-plussers die een voorkeur hadden voor hulp van een bekende zou het merendeel die zorg het liefst van de eigen partner ontvangen. Een kleiner deel koos voor een eigen kind als mantelzorger (22% bij huishouden, 12% bij persoonlijke verzorging en 15% bij medische verzorging).

Waarom geen mantelzorg

Ouderen die liever geen mantelzorg zouden ontvangen, gaven vooral aan dat ze niet tot last wilden zijn. Dat geldt vooral bij huishoudelijke hulp (63%) en bij persoonlijke verzorging (44%). Bij medische verzorging gaf 69% als reden dat een professional hier meer kennis en ervaring mee heeft dan een bekende.

Huidige mantelzorg

De geënquêteerden die nu al mantelzorg ontvingen, kregen van hun naaste vooral hulp bij huishoudelijke taken (69%). Slechts 20% respectievelijk 17% kreeg ondersteuning bij persoonlijke en/of medische verzorging. Mantelzorgers helpen verder ook bij begeleiding en vervoer bij bezoek aan arts of familie, het bijhouden van de administratie, klusjes in en om huis of het klaarmaken van maaltijden. En heel belangrijk is ook dat mantelzorgers zorgen voor gezelschap en emotionele ondersteuning.