Loading

Onderzoek kwaliteit van leven

Jaarlijks onderzoekt Mijnkwaliteitvanleven.nl hoe ouderen, mensen met een chronische ziekte of beperking, en hun mantelzorgers in het leven staan. Afgelopen jaar (2019) waren de deelnemers aan het onderzoek redelijk tevreden over hun leven. Maar de zorg en het contact met de gemeente scoorden een onvoldoende.

Gemiddelde score

Gemiddeld gaven de deelnemers aan de enquête hun leven een 6,6. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar, toen de gemiddeld score 6,5 was.

Drie groepen, vier onderwerpen

In het onderzoek staan drie doelgroepen centraal: ouderen (65-plussers), mensen met een chronische aandoening of handicap, en mantelzorgers. Ouderen waren het meest tevreden over hun leven. Zij gaven hun kwaliteit van leven een 6,9. Mensen met een chronische aandoening of beperking waardeerden de kwaliteit van hun leven het laagst. Zij gaven die een 6,3. Mantelzorgers scoorden iets hoger met een 6,5.

In het onderzoek is ook gekeken naar vier onderwerpen die heel bepalend zijn voor kwaliteit van leven: dagelijks leven, gezondheid, omgeving, en de zorg. De deelnemers waardeerden de omgeving het hoogst (7,4) en de zorg het laagst (5,6). Binnen de zorg hadden de deelnemers de hoogste waardering voor het contact met de zorgverzekeraar (6,7). Ze hadden er daarentegen maar weinig vertrouwen in dat de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit zal blijven (5,1).

Knelpunten

Een van de grootste knelpunten voor een goede kwaliteit van leven is dus de zorg. De aangeboden hulpmiddelen, zorg en ondersteuning matchen niet goed met de behoeften van de deelnemers aan het onderzoek. Mensen met een beperking en hun mantelzorgers geven de zorg zelfs een onvoldoende. En dat is alarmerend, omdat juist zij zijn aangewezen op goede zorg. Een ander groot knelpunt is het contact met de gemeente. Bijna een derde van de geënquêteerden geeft het contact met de gemeente een 4 of lager. Werk aan de winkel dus voor de gemeenten!