Loading

Routekaart voor kwetsbare mensen

Op 20 mei j.l. heeft de Rijksoverheid de ‘Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid inzake Covid-19’ gepubliceerd. Deze routekaart biedt handvatten voor zorgorganisaties en mantelzorgers over de stapsgewijze versoepeling van de anti-corona maatregelen voor kwetsbare mensen.

Waarom deze routekaart?

De maatregelen om besmetting met het corona-virus te voorkomen hebben juist de mensen met een kwetsbare gezondheid het hardste getroffen. Zij mochten geen bezoek meer ontvangen en locaties voor dagbesteding werden gesloten. Langzaam maar zeker worden in Nederland de anti-corona maatregelen voor het niet-kwetsbare deel van de bevolking weer versoepeld. Ook voor kwetsbare mensen is plan opgesteld om de beperkende maatregelen voorzichtig te verruimen. De routekaart geeft een tijdspad wanneer verschillende doelgroepen weer bezoek mogen ontvangen, naar dagbesteding kunnen gaan, behandeling of begeleiding weer kan worden opgestart, enz.

Om welke kwetsbare mensen gaat het?

De routekaart geeft niet alleen verruimingen van de maatregelen voor verpleeghuiszorg of gehandicaptenzorg, maar voor alle mensen die in een kwetsbare positie verkeren. Achtereenvolgens worden versoepelingen besproken voor de volgende doelgroepen:

  • Kwetsbare ouderen thuis
  • Kwetsbare ouderen in het verpleeghuis
  • Patiënten in GGZ-instellingen
  • Mensen met een beperking thuis
  • Mensen met een beperking in een instelling
  • Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
  • Kwetsbare jeugd t/m 18 jaar in een instelling
  • Kwetsbare jeugd t/m 18 jaar thuis

Download de routekaart

Bekijk hier de routekaart met een overzicht van ‘voor wie wat wanneer weer kan’.