Loading

Tweede coronagolf? Dan meer aandacht voor mantelzorgers!

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft vorige week een publicatie uitgegeven, waarin het pleit voor meer aandacht voor mantelzorgers bij een eventuele tweede coronagolf. Vier miljoen Nederlanders zorgen voor een zieke of hulpbehoevende naaste. De coronacrisis heeft op verschillende manieren impact op deze mantelzorgers gehad. Soms moesten ze meer hulp bieden, omdat de professionele zorg wegviel, of omdat verhuizing van hun naaste naar een instelling werd uitgesteld. En soms konden ze door de coronamaatregelen hun naaste juist niet meer bezoeken.

Drie groepen mantelzorgers

Het SCP onderscheidt drie groepen van mantelzorgers: mantelzorgers van ouders op leeftijd of anderen die nog zelfstandig wonen, mantelzorgers van huisgenoten, en mantelzorgers van naasten die in een zorginstelling wonen.

De eerste groep is het grootst: ruim 60% van de mantelzorgers helpt iemand die zelfstandig woont. Voor deze mantelzorgers heeft de coronacrisis wisselende gevolgen gehad. Sommigen moesten intensiever gaan helpen, omdat de professionele hulp niet meer kon komen of werd weggehouden door de oudere zelf uit angst voor besmetting. Of omdat een verhuizing naar een zorginstelling werd uitgesteld vanwege besmettingsgevaar of de rigoureuze bezoekregeling. Andere mantelzorgers boden juist noodgedwongen minder zorg, omdat ze contact met hun kwetsbare naaste zoveel mogelijk wilden mijden.

Zo’n 20% van de mantelzorgers zorgt voor een huisgenoot, meestal een partner of een (volwassen) kind. Een kwart van hen voelde zich voor de coronacrisis al ernstig belast. En die belasting werd tijdens de crisis alleen maar groter, omdat dagbesteding en dagopvang wegvielen.

De mantelzorgers (20%) die voor een naaste zorgen die in een zorginstelling woont, kregen met heel andere problemen te maken. Zij konden hun naasten niet meer bezoeken en raakten bezorgd of soms ook gefrustreerd vanwege het gebrek aan contact.

Aanbevelingen SCP

Het SCP adviseert om bij een mogelijke tweede coronagolf specifiek rekening te houden met de situatie van mantelzorgers. Want de zorg die zij leveren, en ook de aandacht, sociale contacten en betrokkenheid die zij hun naaste bieden, zijn een cruciaal onderdeel van een goede zorg en dienstverlening. Mocht corona weer de kop opsteken, denk dan aan de mantelzorgers bij het afschalen of stopzetten van de thuiszorg en dagbesteding. En zorg ervoor dat de mantelzorgers ook in de verpleeghuizen hun belangrijke werk kunnen voortzetten.