Betaalde mantelzorg?

Deze week ontstond er discussie of mantelzorg betaald mag worden of niet. Verschillende zorgorganisaties, zoals Cicero in Zuid-Limburg, bieden mantelzorgers betaling aan voor hun diensten. Dat klinkt tegenstrijdig, want mantelzorg is per definitie vrijwillig. Maar Cicero is van mening dat hun cliënten baat hebben bij de betaalde mantelzorg. Tegenstanders, zoals MantelzorgNL, zijn wel voor compensatie voor mantelzorg, maar vinden het afsluiten van een arbeidsrelatie met de mantelzorger ethisch niet juist.
Lees verder

Handige MantelzorgNL app voor mantelzorgers

MantelzorgNL en Menzis hebben samen een nieuwe app ontwikkeld. Met deze app hebben mantelzorgers alle actuele informatie van MantelzorgNL altijd direct bij de hand.
Lees verder

Studeren en mantelzorg: flexstuderen biedt oplossing

Er komt een nieuwe wet om flexstuderen mogelijk te maken. Vanaf 2023 kunnen studenten per studiepunt collegegeld betalen. Een oplossing voor studenten die naast hun studie ook voor een familielid zorgen.
Lees verder

Forse bezuinigingen binnen sociaal domein Lelystad

Het sociaal domein in Lelystad kampt met grote financiële tekorten. Bij het vaststellen van het beleid voor de komende vier jaar heeft de gemeente ervoor gekozen om fors te gaan bezuinigen. Vanuit de visie ‘Nieuw Lelystads Peil’ wordt 9 miljoen euro minder besteed aan het sociaal domein dan op dit moment. Op de Jeugdhulp wordt maar liefst 6 miljoen euro bezuinigd en op het Wmo maatwerk en het welzijnswerk 2,5 miljoen. Daarbij wordt mogelijk ook de mantelzorgondersteuning gekort. 
Lees verder

Alzheimer Nederland: nood onder mantelzorgers hoog

Een recente peiling van Alzheimer Nederland onder ruim 1000 mantelzorgers van mensen met dementie wijst uit dat veel van hen dreigen om te vallen als ze niet snel meer hulp krijgen. Hun situatie is nog verslechterd t.o.v. de vorige peiling in april. Maar liefst 80% voelt zich zwaarder belast dan vóór de coronacrisis. En 64% geeft aan dat hij of zij onvoldoende ondersteuning krijgt.
Lees verder

Campagne ‘Deel je zorg’ gestart op 28 mei

Mensen die zorgen voor een naaste herkennen zichzelf vaak niet als ‘Mantelzorger’. Ze zorgen gewoon voor hun familielid, buur of vriend. Daarom gaan ze ook niet op zoek naar de hulp en ondersteuning die landelijk en lokaal wordt geboden aan mantelzorgers. En als ze wel de stap zetten om hulp te zoeken, dan blijkt het vaak moeilijk om de juiste ondersteuning te vinden. Daarom heeft het ministerie van VWS samen met een aantal partners de campagne ‘Deel je zorg’ opgezet.
Lees verder

Routekaart voor kwetsbare mensen

Op 20 mei j.l. heeft de Rijksoverheid de 'Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid inzake Covid-19' gepubliceerd. Deze routekaart biedt handvatten voor zorgorganisaties en mantelzorgers over de stapsgewijze versoepeling van de anti-corona maatregelen voor kwetsbare mensen.
Lees verder

Onderzoek kwaliteit van leven

Jaarlijks onderzoekt Mijnkwaliteitvanleven.nl hoe ouderen, mensen met een chronische ziekte of beperking, en hun mantelzorgers in het leven staan. Afgelopen jaar (2019) waren de deelnemers aan het onderzoek redelijk tevreden over hun leven. Maar de zorg en het contact met de gemeente scoorden een onvoldoende.
Lees verder

Laatste nieuws voor mantelzorgers

Voorzichtig positief nieuws voor mantelzorgers! De afgelopen week heeft het kabinet een aantal maatregelen aangekondigd waar mantelzorgers al lang op zaten te wachten. Die gaan over testen, beschermingsmiddelen, en bezoek aan bewoners van verpleeghuizen. 
Lees verder

Top 10 tips ‘Zorgen voor mensen met psychische klachten’

Zorgen voor een naaste met psychische problemen valt niet mee. En in deze coronatijd is het nog eens extra zwaar. Daarom hebben zes organisaties in de ggz de handen ineengeslagen. Ze maakten een lijst van de tien beste tips om als mantelzorger overeind te blijven. En ook een top tien lijst met tips voor gemeenten.
Lees verder