Author: Marjolein Munsterman


Mantelzorg en verkiezingen

Half maart is het zover: dan worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. MantelzorgNL spitte de verkiezingsprogramma's van de belangrijkste partijen door op het thema mantelzorg. Wat kunnen mantelzorgers van die partijen verwachten als het gaat om mantelzorgondersteuning?
Lees verder

Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021!

Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021!
Lees verder

Dag van de Mantelzorg 10 november 2020

Dinsdag 10 november was het weer de jaarlijkse dag van de mantelzorg. De dag waarop mantelzorgers in het zonnetje worden gezet. Helaas konden veel feestelijke activiteiten rondom de Dag van de Mantelzorg niet doorgaan vanwege Covid-19. Toch zijn er verschillende mooie initiatieven te melden, zoals de jaarlijkse mantelzorgwaardering door de gemeenten, de videoboodschap voor mantelzorgers van koningin Máxima, het onderzoek naar mantelzorg en werk in coronatijd door het CNV, en de Toolkit Mantelzorg van de LHV.
Lees verder

Jonge mantelzorgers nog onvoldoende in beeld

Vilans: 'Jonge mantelzorgers zijn nog onvoldoende in beeld terwijl ze juist in deze tijd extra ondersteuning nodig hebben. Driekwart ervaart nu een grotere emotionele belasting dan voor de coronacrisis.'
Lees verder

Mantelzorg, of toch liever professionele ondersteuning?

Het CBS heeft onder mensen van 55 jaar en ouder gepeild van wie ze zorg willen krijgen als ze in de toekomst hulpbehoevend zouden worden. De meerderheid wilde ondersteuning van een mantelzorger bij hulp in het huishouden. Maar voor persoonlijke of medische verzorging ging de voorkeur uit naar een professionele zorgverlener. 
Lees verder

Respijtzorg

Mantelzorg kan veel van je vergen. Zeker als je 24 uur per dag voor je kind, partner of ouder zorgt. Dan verlang je af en toe ook naar een moment voor jezelf. Dat je even de zorg kan overdragen aan een ander, zodat je weer op adem kunt komen. Die vervangende mantelzorg wordt respijtzorg genoemd. Respijtzorg is heel belangrijk om de mantelzorg op een plezierige manier vol te kunnen houden.
Lees verder

Dag van de Mantelzorg Lelystad 10 november 2020

Bent u mantelzorger en woont u in Lelystad? Meld u dan voor 15 oktober aan bij Welzijn Lelystad en u ontvangt een individuele attentie.
Lees verder

Feiten en cijfers over mantelzorg

Movisie heeft onlangs de feiten en cijfers over mantelzorg opnieuw op een rijtje gezet. Hoeveel mantelzorgers zijn er in Nederland? Welke hulp bieden ze? En waarin verschilt mantelzorg van vrijwillige zorg?
Lees verder

De gemeentepolis

Op 23 juli 2020 publiceerde Ieder(In), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, haar jaarlijkse update over de gemeentelijke zorgverzekering. De cijfers zijn gebaseerd op onderzoek onder 272 gemeenten. Steeds meer mensen maken gebruik van de gemeentepolis. Ook de gemeente Lelystad biedt haar bewoners met een smalle beurs een gemeentepakket aan.
Lees verder

Tweede coronagolf? Dan meer aandacht voor mantelzorgers!

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft vorige week een publicatie uitgegeven, waarin het pleit voor meer aandacht voor mantelzorgers bij een eventuele tweede coronagolf. Vier miljoen Nederlanders zorgen voor een zieke of hulpbehoevende naaste. De coronacrisis heeft op verschillende manieren impact op deze mantelzorgers gehad. Soms moesten ze meer hulp bieden, omdat de professionele zorg wegviel, of omdat verhuizing van hun naaste naar een instelling werd uitgesteld. En soms konden ze door de coronamaatregelen hun naaste juist niet meer bezoeken.
Lees verder