Diensten

Als mantelzorgmakelaar bied ik overzicht, zoek zaken uit, bemiddel en ondersteun. Waar nodig kan ik regeltaken overnemen. Niet alleen mantelzorgers, maar ook zorgprofessional en werkgevers kunnen een beroep op mij doen.
Een greep uit de diensten die ik u kan bieden:

  • uw situatie en die van uw naaste en andere familieleden in kaart brengen en oplossingen op maat zoeken

  • informatie uitzoeken/geven over o.a. wet- en regelgeving rond de zorg, het lokale zorgaanbod, de keuze voor Zorg in Natura (ZiN) of een PGB, of uw eigen bijdrage voor de zorg

  • praktische ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij de aanvraag van zorg, contacten met instanties of met uw werkgever, de aanvraag van een PGB, of het opstellen van bezwaarschriften

  • regeltaken overnemen, zoals contact opnemen met (zorg)instantiesMantelzorgers

U wilt een woningaanpassing aanvragen voor uw gehandicapte kind, maar ziet op tegen het keukentafelgesprek. U wilt een oplossing op maat voor uw licht dementerende moeder, maar wordt van het kastje naar de muur gestuurd. U wilt een PGB aanvragen voor de zorg voor uw hulpbehoevende partner, maar schrikt van de ingewikkelde aanvraagprocedure. Of u bent overbelast door alle mantelzorg en weet niet hoe u uw leven weer op de rails krijgt.

In al deze gevallen ondersteun ik u graag. Meer weten over de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Zorgprofessionals

Als zorgprofessional (huisarts, verpleegkundige, casemanager dementie, ergotherapeut, thuishulp) heeft u soms niet alleen te maken met uw cliënt, maar ook met zijn of haar mantelzorger. Meestal een familielid dat met hart en ziel voor uw cliënt  zorgt. En vaak met heel veel vragen zit, bijvoorbeeld over Wmo voorzieningen, financiële regelingen, of vervangende mantelzorg. 

Zoekt u ondersteuning voor een mantelzorger? Neem dan contact met mij op voor meer informatie. Of verwijs de mantelzorger rechtstreeks naar Mantelimar.

Werkgevers

Maar liefst één op de vier werknemers is mantelzorger. Dus ook in uw organisatie combineren collega’s werk met mantelzorg. Wilt u grijs verzuim, ziekteverzuim of uitval voorkomen, schakel dan Mantelimar in. Ik ondersteun uw werknemer in het vinden van een gezonde balans tussen werk en privé. Dat kan in een persoonlijk gesprek thuis, of via een inloopspreekuur op kantoor. Ook kan ik u informeren over een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Want voorkomen is beter dan genezen!

Wilt u weten wat ik voor uw organisatie kan betekenen? Bel of mail mij gerust voor een oriënterend gesprek.