Werkwijze

U neemt via het contactformulier of telefonisch contact met mij op. In een eerste (telefonisch) gesprek bekijken we of ik iets voor u kan betekenen.

Zo ja, dan maken we een afspraak voor een uitvoerig gesprek via videobellen. We brengen dan samen uw zorgsituatie in kaart en kijken wat de belangrijkste knelpunten zijn die u opgelost wilt hebben. We bespreken welke taken u zelf oppakt, en welke regeltaken ik voor u ga doen. Ook vraag ik uw toestemming om namens u contact op te mogen nemen met betrokken instanties en organisaties (zie Toestemmingsverklaring).

Na ons gesprek ontvangt u van mij een overzicht van de gemaakte afspraken en eventueel een offerte. Vervolgens ga ik voor u aan het werk. Ik ga op zoek naar informatie, bel naar instanties en neem waar nodig regeltaken van u over. De voortgang van mijn werk koppel ik regelmatig naar u terug. Wijzigt er iets in uw situatie? Geen probleem, dan stellen we de afspraken bij.Vergoeding

De kosten van Mantelimar kunnen op verschillende manieren worden vergoed.

Veel zorgverzekeraars hebben de mantelzorgmakelaar opgenomen in het aanvullende pakket. Bekijk uw polis (en die van uw naaste) of dit voor uw verzekeraar geldt. Zie ook het Vergoedingingenoverzicht Mantelzorgmakelaar 2021.

Heeft u een PGB met een vrij besteedbaar bedrag? Dan kunt u de diensten van Mantelimar vanuit dit budget betalen.

Mogelijk is uw werkgever bereid bij te dragen in de kosten.

Kunt u geen aanspraak maken op een vergoeding? Dan ontvangt u een offerte voor mijn diensten, passend binnen uw budget.

Werkgebied

Ik ben als mantelzorgmakelaar actief in de gemeenten Lelystad en Dronten, inclusief Swifterbant en Biddinghuizen. Maar ook mantelzorgers uit de rest van Flevoland kunnen desgewenst mijn ondersteuning inroepen.

Handige links

MantelzorgNL

Landelijke vereniging voor mantelzorgers. Hier vindt u veel informatie en tips.

Wie Wat Waar Lelystad

Maakt u wegwijs in organisaties op het gebied van wonen, leven, zorg en welzijn in Lelystad.

drontenWIJzer

Uw gids op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdhulp in Dronten.

Respijtwijzer Lelystad

Helpt u bij het vinden van vervangende mantelzorg in Lelystad.